Mijn gegevens

In je persoonlijke CampersCaravans.nl-account kun je eenvoudig je persoonlijke gegevens aanpassen, zoals je naam en e-mailadres.

In ‘Mijn gegevens’ kun je je persoonlijke gegevens en /of voorkeuren beheren. Eerder ingevulde gegevens worden hier automatisch getoond zoals je naam en e-mailadres.

Let op: wijzigingen zijn alleen van toepassing op nieuwe acties die je uitvoert op CampersCaravans.nl. Bij eerdere reacties, biedingen of geplaatste advertenties, blijven je oude gegevens staan.
Via deze optie kun je aangeven of je de nieuwsbrief van CampersCaravans.nl wel of niet wilt ontvangen.

Klik hier om je e-mailvoorkeuren aan te geven.

Klik hier om in te loggen in mijn persoonlijke CampersCaravans.nl-account en bekijk direct mijn gegevens.

© 1996 - 2021 CampersCaravans.nl is een activiteit van Arimpex Media Services.