Feedback

Wat kan ik bij mijn favoriete advertenties?

In je persoonlijke CampersCaravans.nl-account kun je alle door jou opgeslagen advertenties vinden. Klik hier om direct je favoriete advertenties te bekijken.

Via je persoonlijke account op CampersCaravans.nl kun je de door jou opgeslagen, favoriete advertenties bekijken. Wanneer je in het overzicht op de miniatuur foto of de titel van de advertentie klikt, opent zich direct de advertentiepagina. Ook kun je klikken op 'Bekijk'.

Klik hier om direct je favoriete advertenties te bekijken.

Je kunt via je account je favoriete advertenties beheren. Ga daarvoor naar ‘Favorieten’. Hier kun je de advertenties bekijken en verwijderen.

Klik hier om direct je favoriete advertenties te beheren.

Geen interesse meer in de camper of caravan? Je kunt via je persoonlijke account favoriete advertenties verwijderen. Klik dan op het kruisje 'Verwijderen'.

Klik hier om je favoriete advertentie te verwijderen.

Het kan zijn dat een camper of caravan nog wel getoond wordt in het overzicht van jouw favorieten, maar dat de link niet werkt. De kans is dan groot dat de camper of caravan van de website is gehaald, omdat deze is verkocht.

Klik hier om verder te zoeken op CampersCaravans.nl.